16/02/13 Aberdare to Peterstone Super Ely via Rhigos mountain